Bor-san vysušování zdiva

Nabízíme řadu možností jak zabránit postupu vzlínající vlhkosti včetně jejich realizací.

Mezi nejúčinnější metody sanace zdiva patří metody mechanické. Zřizují se poměrně obtížně, ale ve výsledku jsou naprosto spolehlivé.

Mechanická metoda navazuje na klasické ruční postupné vybourání zdiva. Úkolem této metody je vytvoření nové hydroizolační vrstvy.

Provádíme průzkum vlhkosti zdiva přístrojem MOIST 210 B do hloubky 30 cm.


Kontaktní informace

Bor-san vysušování zdiva
Maškova 1747/15
614 00 - Brno, Černá pole
Česká republika
IČ:
49127667
DIČ:
510218240